นายพูนเกียรติ ศรีปัญญา ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ และ นายเทอดศักดิ์ ทองกลม ผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ออกตรวจติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายพูนเกียรติ ศรีปัญญา ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ และ นายเทอดศักดิ์ ทองกลม ผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ออกตรวจติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์