นายพลเดช ศรีบุญเรือง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิทักษ์ ประสงค์ศิลป์ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มาตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายพลเดช ศรีบุญเรือง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิทักษ์ ประสงค์ศิลป์ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มาตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้ามไปยังทูลบาร์