นายพงษ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนเมย และ พนักงาน ช่วยกันตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางสายไฟฟ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นายพงษ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนเมย และ พนักงาน ช่วยกันตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางสายไฟฟ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน


ข้ามไปยังทูลบาร์