นายพงศ์ศิริ  มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื่นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศาลาประชาคม ตำบลดอนเมย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

นายพงศ์ศิริ  มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื่นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศาลาประชาคม ตำบลดอนเมย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564


ข้ามไปยังทูลบาร์