นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนเมย หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักกันโรค เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19

นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนเมย หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักกันโรค เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเดินทางไปรับลูกชายที่ขนส่งยโสธร ที่เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงให้กักตัวอยู่ภายในบ้าน เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึง 1 มิถุนายน 2564


ข้ามไปยังทูลบาร์