นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดอนเมย ลงพื้นที่ บ้านหนองปลิง หมู่ 3.4 บ้านดอนเมย หมู่ 1 เพื่อตรวจความเสียหาย เหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 มีฝนตกและลมแรง ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชน

นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดอนเมย ลงพื้นที่ บ้านหนองปลิง หมู่ 3.4 บ้านดอนเมย หมู่ 1 เพื่อตรวจความเสียหาย เหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 มีฝนตกและลมแรง ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชน


ข้ามไปยังทูลบาร์