นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย และคณะกรรมการ ออกพื้นที่ตรวจสอบข้อพิพาทสำรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณี นายสุธินัน มีดี ราษฎร หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเมย ได้ทำการขุดคันคลองชลประทาน

นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย และคณะกรรมการ ออกพื้นที่ตรวจสอบข้อพิพาทสำรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณี นายสุธินัน มีดี ราษฎร หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเมย ได้ทำการขุดคันคลองชลประทาน


ข้ามไปยังทูลบาร์