นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาพระภิกษุสงฆ์ เพื่อจุดเพิ่มแสงสว่างในการการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาพระภิกษุสงฆ์ เพื่อจุดเพิ่มแสงสว่างในการการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน


ข้ามไปยังทูลบาร์