นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิง

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด


ข้ามไปยังทูลบาร์