นักป้องกันและบรรเทาสาธารภัยปฏิบัติการ และจิตอาสา ร่วมกันตัดต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร เส้นบ้านหนองปลิง – บ้านคำสร้าง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารภัยปฏิบัติการ และจิตอาสา

ร่วมกันตัดต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร เส้นบ้านหนองปลิง – บ้านคำสร้าง


ข้ามไปยังทูลบาร์