กองช่าง

นายอธิปกิจจ์ พงศ์ดารา

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.098-1754818

(นายวรวิทย์ สาธุจรัญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โทร.081-6695047

นายสมพงษ์ สุภาพงศ์

ผช.นายช่างโยธา

โทร.088-6192120

นายเดชศักดา สีตะมา

ผช.นายช่างไฟฟ้า

โทร.061-5724134

นางสาวสุภาพร เหมือนเหลา

คนงานทั่วไป (ช่วยปฎิบัติงานธุรการกองช่าง)

โทร.063-7805594

นายพรชัย มาลาพันธ์

คนงานทั่วไป (ช่วยปฎิบัติงานผลิตน้ำปะปา)

โทร.086-0179264

นายจักราวุฒิ สมบูรณ์

คนงานทั่วไป (ช่วยปฎิบัติงานผลิตน้ำปะปา)

โทร.080-2038458

ข้ามไปยังทูลบาร์