กองช่าง

นายอธิปกิจจ์ พงศ์ดารา

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวรวิทย์ สาธุจรัญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสมพงษ์ สุภาพงศ์

ผช.นายช่างโยธา

นายเดชศักดา สีตะมา

ผช.นายช่างไฟฟ้า

นางสาวสุภาพร เหมือนเหลา

คนงานทั่วไป (ช่วยปฎิบัติงานธุรการกองช่าง)

นายพรชัย มาลาพันธ์

คนงานทั่วไป (ช่วยปฎิบัติงานผลิตน้ำปะปา)

นายจักราวุฒิ สมบูรณ์

คนงานทั่วไป (ช่วยปฎิบัติงานผลิตน้ำปะปา)

ข้ามไปยังทูลบาร์