ทำความสะอาดเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของให้ประชาชนรักษาความสะอาด เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอานามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของให้ประชาชนรักษาความสะอาด เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอานามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่น *-* เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ใหม่กลับมาระบาดในประเทศไทย เนื่องจากแรงงานต่างด้าว ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะ

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 06/01/2021 12:25

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php…


ข้ามไปยังทูลบาร์