ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (การเลี้ยงสุกร) บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นายอธิปกิจจ์ พงศ์ดารา ผอ.กองช่าง และ นางสาววารี สุวะไกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (การเลี้ยงสุกร) นางสาววัชรินทร์  วงศ์โสภา เลขที่ 154 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


ข้ามไปยังทูลบาร์