ตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยรี ช่วงที่นานายคำ คูณมา ข้ามไปที่นา นางหวาด แซ่คู บ้านดอนเมยหมู่ที่ 1

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายทรงยศ กาฬบุตร ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยรี ช่วงที่นานายคำ คูณมา ข้ามไปที่นา นางหวาด แซ่คู บ้านดอนเมยหมู่ที่ 1


ข้ามไปยังทูลบาร์