ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มีความห่วงใยในทุกข์สุข และความเป็นอยู่ของประชาชนตำบลดอนเมยทุกท่าน

จึงได้เปิดให้ประชาชนผู้เดือดร้อนสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.donmeiy.go.th หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

โทรศัพท์ 0 4552 5807 โทรสาร 0 4552 5911

เว็บไซต์ www.donmeiy.go.th 

E-mail : abt789donmeiy@gmail.com

เฟสบุ๊ก : อบต ตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์