ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการ ” บ้านปันสุข ” เพื่อเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการ ” บ้านปันสุข ” เพื่อเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 บ้านนางสวาส มงคลมาตย์ บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญโดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด

 

ข้ามไปยังทูลบาร์