ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย ประจำเดือน ตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย. ได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ นันทนาการ ให้ความรู้ ผู้สูงอายุ. รับประทานอาหารร่วมกัน ผู้สูงอายุมีจิตใจเบิกบาน.และมีความสุข ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์


ข้ามไปยังทูลบาร์