ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย ประจำเดือน กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย ประจำเดือน กันยายน 2563 การจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น กิจกรรมกายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   นางสาววารี สุวะไกร สาธารณสุขชำนาญการ ให้ความรู้การทำความสะอาดเพื่อกำจัดยุงลาย และสอนทำดอกไม้ไหว้พระด้วยใบเตย พร้อมรับประธานอาหารร่วมกัน


ข้ามไปยังทูลบาร์