ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 การจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น กิจกรรมกายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความรู้การใช้ถุงผ้าลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดโลกร้อน สอนทำดอกไม้จันทน์ และรับประธานอาหารร่วมกัน


ข้ามไปยังทูลบาร์