ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562


วันที่พุธที่ 25 กันยายน 2562  ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น กายบริหารสำหรับผู้สูงวัย การดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุสุขภาพกาย/สุขภาพใจ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน  และกินข้าวเที่ยงร่วมกัน

ข้ามไปยังทูลบาร์