ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย รุ่นที่ 1 ครั้งที่  1  ประจำปี 2562

ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย รุ่นที่ 1   ครั้งที่  1   ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เปิดชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์