จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลดอนเมย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนเมย พร้อมด้วย นางเพ็ญศิริ คชะเสน หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชนชำนาญการและพนักงานส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลดอนเมย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 และชี้แจงเรื่องโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ให้ประชาชนทราบ


ข้ามไปยังทูลบาร์