จุดตรวจตำบลดอนเมย ทำหน้าที่เป็นจุดคัดกรองป้องปราม ตักเตือน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

จุดตรวจตำบลดอนเมย ทำหน้าที่เป็นจุดคัดกรองป้องปราม ตักเตือน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับ ด่านชุมชนตำบลดอนเมย(อภปร.ตำบลดอนเมย) ทำหน้าที่เป็นจุดคัดกรองป้องปราม ตักเตือน สกัดกั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563


ข้ามไปยังทูลบาร์