งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ออกพื้นที่สำรวจและให้คำแน่ะนำภาษีป้าย(อันตราใหม่) ประจำเดือนมกราคม 2564

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ออกพื้นที่สำรวจและให้คำแน่ะนำภาษีป้าย(อันตราใหม่) ประจำเดือนมกราคม 2564


ข้ามไปยังทูลบาร์