คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน


คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

ข้ามไปยังทูลบาร์