คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เรื่อง งดให้บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว

คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

ที่ 6/2563

เรื่อง งดให้บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว


งดฆ่าเชื้อ Uvc

ข้ามไปยังทูลบาร์