โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่14-15 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนเมย

เมื่อวันที่14-15 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563   ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนเมย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเพื่อความสามัคคีปรองดอง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จึงขอขอบพระคุณ ผู้นำชุมชน ครู หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเยาวชนตำบลดอนเมยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ หวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะสร้างความสุข ความเป็นเพื่อน เรียนรู้ที่จะแพ้ เคารพกฎกติกา ควบคุมอารมณ์ ความภาคภูมิใจในตัวเอง อดทน ทุ่มเท ทำงานเป็นทีม *-* ปีหน้าพบกันใหม่ *-*


ข้ามไปยังทูลบาร์