คณะผู้บริหาร

นายสายันต์  มีดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
โทร : 080-1719780

นายสำราญ วงค์จันทา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
โทร : 087-9567213

นายวานิจ สุภาพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
โทร : 084-4960456

นายเอกรัฐ  ทาตาสุข
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
โทร : 092-3637875

ข้ามไปยังทูลบาร์