คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ตำบลดอนเมยตรวจสอบความเสียหายของถนน เนื่องจากฝนตกหนักในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ตำบลดอนเมยตรวจสอบความเสียหายของถนนเนื่องจากฝนตกหนัก
ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์