ข้าราชการ/พนักงาน ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 และร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ข้าราชการ/พนักงาน ร่วมกิจรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 และร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยร่วมเดินกับโรงเรียนนาจิกพิทยาคม ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เริ่มเดิน เวลา 07.00 น. จากสนามโรงเรียนบ้านหนองปลิง ไปจนถึงโรงเรียนนาจิกพิทยาคม

ข้ามไปยังทูลบาร์