กิจกรรม Big Cleaning day เพื่อจัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน ลดการสะสมของเชื้อโรค ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื่อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ประชุมรับมอบนโยบาย โดย นายพงษ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อจัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน ลดการสะสมของเชื้อโรค ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื่อไวรัสโควิด-19 เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ


ข้ามไปยังทูลบาร์