กิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำเดือน มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ทำกิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำเดือน มีนาคม 2564 เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค เพิ่มความมั่นใจให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์