กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และถวายภัตตาหารเพล ตามโครงการจัดสังฆทานเพลในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบลดอนเมยทุกท่าน ระหว่างวันที่ 7-9 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2566

กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และถวายภัตตาหารเพล ตามโครงการจัดสังฆทานเพลในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบลดอนเมยทุกท่าน ระหว่างวันที่ 7-9 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์