กิจกรรมชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย ประจำเดือน มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย. ได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย ประจำเดือน มีนาคม 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564  มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ นันทนาการ ให้ความรู้ ผู้สูงอายุ. รับประทานอาหารร่วมกัน ผู้สูงอายุมีจิตใจเบิกบาน.และมีความสุข ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั่งรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อขอพรให้เป็นศิริมงคล


ข้ามไปยังทูลบาร์