การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2561

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2561


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศติดตามประเมินผลแผนป้องกันการทุจริต-ปีงบ-2561.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์