การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 )

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 )


35 .การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้ามไปยังทูลบาร์