การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ข้ามไปยังทูลบาร์