การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ


การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนา

ข้ามไปยังทูลบาร์