การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ( รอบ 6 เดือน )

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ 2564 ( รอบ 6 เดือน )


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/05/37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์