กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ชลประทานอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ สำรวจสถานที่เพื่อ ดำเนินการเคลื่อนย้าย และติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนองปลิง 1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ชลประทานอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ สำรวจสถานที่เพื่อ ดำเนินการเคลื่อนย้าย และติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนองปลิง 1

ข้ามไปยังทูลบาร์