เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่่ตำบลดอนเมย ซ่อมไฟฟ้าตามหมู่บ้านที่เกิดความเดือดร้อนเหตุไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่่ตำบลดอนเมย ซ่อมไฟฟ้าตามหมู่บ้านที่เกิดความเดือดร้อนเหตุไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด

ข้ามไปยังทูลบาร์