วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.ดอนเมย ออกสำรวจร้านค้าในเขตตำบลดอนเมย และให้คำแน่ะนำด้านภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อดำเนินการจัดภาษีพร้อมออกสำรวจป้ายปิดกาศในเขตตำบลดอนเมย

กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.ดอนเมย ออกสำรวจร้านค้าในเขตตำบลดอนเมย และให้คำแน่ะนำด้านภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อดำเนินการจัดภาษีพร้อมออกสำรวจป้ายปิดกาศในเขตตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์