เมนูหลัก

ITA

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 21

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนที่มาติดต่อราชการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สแกน QR Cord ไทยชนะก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
14 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
14 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564
14 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย) จำนวน 1 อัตรา
8 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2563
6 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ Key Message “ร้านอาหารทั่วไทย ร่วมใจเลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีน”

แผ่นพับวารสาร

รายรับ-รายจ่าย

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

นายพงศ์ศิริ  มงคลเสริม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ทำเนียบบุคลากร

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 18397ทั้งหมด:
  • 10วันนี้:
  • 33เมื่อวานนี้:
  • 314สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 1047ต่อเดือน:
  • 43ต่อวัน:
  • 1ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร